Home  FinanciŽle administratie  Salaris administratie  Fiscale zaken  Advies  Contact
        

Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

De Geelhoed Adviesgroep B.V. kan persoonsgegevens van u verwerken, omdat u gebruik maakt van de diensten van De Geelhoed Adviesgroep B.V. en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website verstrekt.

De volgende persoonsgegevens kunnen worden verwerkt:

- Uw voor-en achternaam
- Uw geslacht
- Uw geboortedatum
- Uw geboorteplaats
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres
- Uw locatiegegevens
- Uw bankrekeningnummer
- Uw BSN nummer
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch, al dan niet ten behoeve van de uitvoering van een opdracht die door u aan ons is verstrekt.

WAAROM DE GEELHOED ADVIESGROEP GEGEVENS NODIG HEEFT

De Geelhoed Adviesgroep verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt, en/of schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan De Geelhoed Adviesgroep B.V. uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit administratieve- en fiscale dienstverlening. Ook verwerken wij persoonsgegevens indien wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangiften.

HOE LANG BEWAART DE GEELHOED ADVIESGROEP GEGEVENS

De Geelhoed Adviesgroep B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Indien er wel een overeenkomst van opdracht met u tot stand komt dan worden de persoonsgegevens volgens de wettelijke bewaarplicht door ons bewaard.

DELEN MET ANDEREN

De Geelhoed Adviesgroep B.V. verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, alleen indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst van opdracht met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor een goede beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van de Geelhoed Adviesgroep B.V. worden geen algemene bezoekgegevens bijgehouden.

GOOGLE ANALYTICS

De Geelhoed Adviesgroep B.V. maakt geen gebruik van Google Analytics.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen en of gegevensoverdraging te vragen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijderen en gegevensoverdraging sturen naar geelhoed@zeelandnet.nl De Geelhoed Adviesgroep B.V. zal zo snel mogelijk reageren, ten laatste na 4 weken.

BEVEILIGEN

De Geelhoed Adviesgroep B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door De Geelhoed Adviesgroep B.V. verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met De Geelhoed Adviesgroep B.V. op via geelhoed@zeelandnet.nlDe Geelhoed Adviesgroep is als volgt te bereiken:

Post en-vestigingsadres: Wagenaarstraat 17, 4351 BA Veere

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 61185094

Telefoon: 0118-506000

E-mailadres: geelhoed@zeelandnet.nl

www.geelhoedadviesgroep.nl is een website van De Geelhoed Adviesgroep B.V.